Bölüm Hakkında

Fakültemiz bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 84508 sayılı kararı ile açılmıştır.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında

Sosyal Hizmet programının amacı: Sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma becerisi olan, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri temelinde toplumdaki dezavantajlı gruplar ile çalışma becerisi olan, mesleki görüşme ve raporlama becerisi ile çalıştığı kurum ve kurumlar arası iletişim kuran ve işbirliği yapan, toplumsal kaynakları araştıran, öğrenen ve bunu müracaatçı yararına kullanan, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden, etik duyarlılığa sahip, bilimsel gelişmeleri takip eden, mesleki konularda ilkeli, sosyal değişimi destekleyen, araştırma bilgi ve becerisini kullanarak uygulamadaki eksiklikleri belirleyip sosyal politika üreten ve gelişimine katkıda bulunan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Türkiye’de sosyal yaşamdaki değişimler nedeniyle sosyal hizmete ihtiyaç duyan insanların ve toplulukların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda kamu ve özel sektörde sosyal hizmet meslek elemanlarına yönelik arz devamlılık göstermektedir. Lisans eğitiminin en önemli  avantajı, mezunların sosyal hizmetin ihtiyacı olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilebilirliğidir.

Sosyal Hizmet Bölümü, bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan Sosyal Hizmet mezunlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için programın yeterliliklerinin öğrenme çıktıları olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bölüm, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak oluşturulmaktadır. Dolayısıyla Bologna sürecine uygun olarak öğrenme çıktıları dikkate alınarak amaçların somut sonuçlarının elde edilmesi planlanmaktadır. Yeterlilikler, ara ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülmektedir. Bunun yanısıra proje, ödev, tez ve alan uygulamalarını başarılı biçimde tamamlayarak, öğrencilerin programın yeterliliklerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu yeterlilikler, Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir.

Uygulama dersleri sosyal hizmet eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Uluslararası ve ulusal standartlara bakıldığında uygulama derslerinin müfredattaki ağırlığının %30-40 arasında olması beklenmektedir. Açılması planlanan sosyal hizmet bölümündeki eğitimde uygulama derslerine uluslararası ve ulusal standartlar göz önüne alınarak oluşturulmuş olması geleceğin sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanlarını tercih edilebilir olmalarını sağlayan önemli bir faktör olarak görülmektedir.

Eklenme tarihi :2.03.2023 17:06:49
Son güncelleme : 2.03.2023 17:06:49