Doç. Dr. Seda TOPGÜL’ün yazısı

Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topgül, Koronavirüs olarak bilinen COVID-19 salgını nedeni ile yaygınlaşan evden çalışmada iş ve aile yaşam dengesine dikkat çekti.

Koronavirüs salgını kapsamında, virüsün yayılımını önlemek amacı ile “Evde Kal” uyarıları bütün dünyada yaygınlaşmış, işlerini evden yapabilecek durumda bulunan çalışanlar evden çalışmaya başlamıştır. Ancak bu durum bazı problemleri de beraberinde getirmiştir.

Evden çalışma şeklindeki esnek çalışma yönteminin bireylerin yaptıkları işlerdeki verimini arttırdığını ancak evden çalışmada dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunduğunu belirten Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topgül, evden çalışırken özellikle iş ve aile sınırlarını korumanın iki farklı dünyanın gerektirdiği rollerin çatışmasını önleyeceğini söyledi.

Evden çalışıldığı zamanlarda disiplini koruyabilmek için çalışma saatlerini tıpkı işyerinde çalışıyormuş gibi belirleyebilmek gerektiğini ifade eden Topgül, “Aksi takdirde ev ortamının getirdiği rahatlık çalışma saatlerini sekteye uğratacak ve çalışanın verimini düşürecektir. Bu sebeple çalışılan süre içerisinde, disiplinli bir çalışma için ayrı bir çalışma masasında hatta mümkün ise ayrı bir çalışma odasında çalışmak gereklidir. Böylece tıpkı iş yerinizdeymiş gibi yapılan işe daha fazla odaklanma imkânı sağlanacaktır. Sağlıklı bir çalışma ortamı ya da çalışma odası, yapılan işe pozitif katkılar sağlayarak motivasyonu arttıracaktır.” dedi.

Evden çalışmanın en büyük sıkıntılarından biri de, çalışılan ortamdaki kişilerle kurulan iletişim eksikliği olduğunu söyleyen Topgül, “Bu durum çalışanda yalnızlık hissi oluşturmaktadır. Evden çalışılan zamanda da, işyerindeki gibi telefon ya da görüntülü görüşme şeklinde iletişim ve işbirliği içerisinde olmak çalışmayı daha verimli kılacaktır. Ayrıca bu sürelerde işyerindeki gibi kısa çay ya da kahve araları vermek, evden çalışılan süre içerisinde de enerji dolu çalışma saatleri için önemli bir etken olacaktır.” diye konuştu.

Yazının yayınladığı ulusal ve yerel gazeteler:

Sabah Gazetesi

Habertürk Gazetesi

Star Gazetesi

Gerçek Alanya Gazetesi

Haber Antalya Gazetesi

İhlas Haber Ajansı

0

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)