Enformatik Bölümü Dersleri Muafiyet e-Sınav Başvurusu

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Enformatik Bölümü tarafından ortak zorunlu olarak okutulan ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve ENF141 kodlu Usage of Information Technologies derslerini ilk defa alacak olan öğrenciler için Muafiyet E-Sınavı ekte verilen Muafiyet E-Sınav Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen esaslara göre 21 Şubat 2022 tarihinde saat 12:00’da ASOS sınav sistemi üzerinden, uzaktan ve tek oturumda yapılacaktır. Enformatik Bölümü Ortak Zorunlu Dersleri Muafiyet E-Sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin incelemeleri gereken duyurular ve uygulama kılavuzu aşağıdaki linklerde sunulmuştur.

ENFORMATİK BÖLÜMÜ ORTAK ZORUNLU DERSLERİNİ BAHAR YARIYILINDA İLK DEFA ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

MUAFİYET E-SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKSİNİMLER

UYGULAMA KILAVUZU

0

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)