Doç. Dr. Seda TOPGÜL’ün yeni kitabı yayınlandı

Doç. Dr. Seda TOPGÜL’ ün yeni kitabı Sosyal Politika Boyutu ile Yoksulluk ve Sosyal Hizmet çıktı. Sosyal politika bütün dünyada toplumların güvenlik, eğitim, çalışma, sağlık ve refahı için ihtiyaçları karşılama biçimleri ile ilgilenmektedir. Doğumdan ölüme kadar yaşam boyunca hizmet ve destek sağlamada ulusal hükümetler, aile, sivil toplum, piyasa ve uluslararası kuruluşların farklı rollerini analiz etmektedir. Bu destek hizmetleri eğitimden, aileye, gelir eşitsizliği ve yoksulluğun azaltılmasına, işsizlik desteğine, emekli maaşlarına, sosyal bakım ve sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanı içermektedir. Bu kitap sosyal politikanın ana bileşenleri olan sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarını bir bütün halinde ele almaktadır.

0

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)