Doç. Dr. Seda TOPGÜL’ün İş-Aile-Yaşam Dengesi kitabı

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Seda TOPGÜL ’ün İş-Aile-Yaşam Dengesi kitabının güncellenmiş ikinci baskısı yayınlanmıştır. Kitapta Doç. Dr. Topgül; iş-aile-yaşam dengesini sağlamaya yönelik uygulamaları ele almaktadır. Buna göre; “İş-yaşam dengesi kavramı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, iş-yaşam entegrasyonu, iş-aile-yaşam dengesi, aile dostu politikalar, alternatif çalışma listeleri gibi kavramları içinde barındıran şemsiye bir kavramdır. İş; insanın yaşamında önemli bir noktada bulunurken, aile ve kişisel alandaki yaşam talepleri de büyük bir önem kazanmaktadır. Özellikle iş alanı ve aile alanının sınırlarının belli olduğu dönemlerden sonra günümüz toplumlarında sınırların belli olmaması, kaygı ve beklentileri arttırırken, yaşam kalitesini de önemli ölçü de etkilemektedir. Bu kitapta iş-yaşam dengesinin, nasıl oluşturulabileceği farklı değişkenlerle açıklanmaya çalışılmıştır” denmektedir.

 

 

0

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)