Sosyal Hizmet Bölümü

Fakültemiz bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 84508 sayılı kararı ile açılmıştır.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında

Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı hedefleyen bir çalışma alanıdır.

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağlı ilgili birimlerde çalışma olanağına kavuşurlar:

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
  • Sağlık Bakanlığı,
  • Adalet Bakanlığı,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri,
  • Kamu ve Özel Kuruluşlar,
  • Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimleri,
  • Sivil Toplum Örgütleri,
  • Uluslararası Örgütler v.b.

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)