Akademik Personel
Akademik Personel
Unvanı Adı -Soyadı Bölümü / İdari Görevi E-Posta Dahili Telefon
Prof. Dr. Prof. Dr. Ümit Deniz ULUŞAR Dekan V. umitulusar@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25
Doç. Dr. Arif AYTEKİN Dekan Yardımcısı
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
arifaytekin@akdeniz.edu.tr  0 242 742 70 25
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KAYAKUŞ Dekan Yardımcısı mehmetkayakus@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25
Doç. Dr. Hale ALAN Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı halealan@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25
Doç. Dr. Seda TOPGÜL Sosyal Hizmet Bölümü sedatopgul@akdeniz.edu.tr  0 242 742 70 25
Doç. Dr. Ayten KAYA KILIÇ Sosyal Hizmet Bölümü aytenkayakilic@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Burcu UĞUR Sosyal Hizmet Bölümü sinemburcu@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25
Dr. Öğretim Üyesi Nehir YASAN AK Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü nehiryasanak@akdeniz.edu.tr 0 242 742 70 25

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)