2021-2022 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavları

Mazeret sınavı başvurusu yapacak öğrencilerimiz;

Mazeret işlemleri Üniversitemiz Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Madde 14 hükümlerine göre yapılır. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, giremedikleri sınavlar için mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak başvurmaları gerekir. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları, ilgili birimin belirlediği tarih ve saatte yapılır. Aşağıdaki durumlarda öğrenci mazeret sınav hakkından yararlanabilir:
  1. Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması
  2. Birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların ağır hastalık durumunu belgelendirmesi,
  3. Sınavları kapsayan tarihlerde, bu süre içinde devamsızlıktan kalmamak koşuluyla tutukluluk halinde,
  4. Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevli olmaları,
  5. Farklı programlardaki dersler dâhil belgelendirilmek kaydıyla aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadan yazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi
  6. İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması

Mazeret sınavı başvurusu yapacak öğrencilerin  Mazeret Sınav Başvuru Forumunu eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili belgelerle birlikte Fakültemiz Öğrenci İşlerine başvurması gerekmektedir.

Mazeret sınavları 16-20 Mayıs 2022 tarihlerinde bölümlerce hazırlanacak sınav programına göre yapılacaktır.
0

Misyon

Fakültemizin temel amacı; öğrencilerimize seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır

Vizyon

Fakültemizde, bir bilim dalının gerektirdiği akademik bilgilerin yanı sıra sürekli değişen bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı; farklı isteklerle karşımıza çıktığı ve bilginin hızla tüketildiği bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel, düşünsel ve kültürel becerilerin öğrenciye kazandırılmasına hedeflenmektedir. Fakültemiz iş dünyası ve dış paydaşlarımızla işbirliği ve yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiştir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)